Nasjonaldager

I alle nasjoner er det nasjonaldager og andre spesielle høytider. På disse dagene er de fleste butikker stengt og det kan være større arrangementer som foregår i nasjonen og i byen. Polen har de følgende nasjonaldagene der shoppingfanatikere muligens må faste en dag eller to!

Faste nasjonaldager
1 januar – Nyttår
1 mai – Arbeidernes dag
3 mai – Grunnlovsdagen
15 august – Jomfru Maria Dagen
1 november – Allehelgensdag
11 november – Frigjøringsdagen
25&26 desember- Jul

Andre nasjonaldager
Påske – 1&2 påskedag
Kristi Himmelfartsdag – 40 dager etter påske