Hvordan kan jeg få polsk IP adresse?

Kanskje du har studert i Polen, reist hjem og nå savner du visse TV sendinger og lignende som du trenger polsk IP adresse for å se? Eller kanskje det er en annen grunn til at du trenger en IP adresse i Polen? Grunnene er mange, men spørsmålet er vanlig. Her kommer svaret! En enkel og …

Continue reading ‘Hvordan kan jeg få polsk IP adresse?’ »